Sagoillustrationer, teckningar, appdesign mm.

Sagoträdet - en språkträningssaga för barn, Logopederna AB

TIMPIX - kommunikationssymboler för Timagine AB

Sagoträdet bildkort - språkträning för barn, Logopederna AB

TIMPIX - kommunikationssymboler för Timagine AB. (Producerade i samarbete med Carin Carlsson, Ritbolaget)

Appdesign - Timagine AB

Graffitimålningar - Staffan Erlandsson

Blyertsillustrationer - Anna Erlandsson