Sagoträdet, en saga för barn med annat hemspråk än Svenska

Sagoträdet bildkort, för övning av vardagliga Svenska ord

TIMPIX, kommunikationssymboler för barn

Rena rama forntiden, 2003. Asagudarna